Våra partners

Partners

YEoS entreprenörer har höga mål och drivs av att få bygga bolag och bidra till en positiv samhällsutveckling. Som partner möter ni nästa generation stora företagsledare i ett positivt sammanhang där ni kan bidra med er kunskap och expertis och därmed gynna medlemmarnas och det svenska näringslivets utveckling.

Som partner får ni:

  • möjlighet att associera er med och etablera nya relationer med Sveriges främsta unga entreprenörer och hjälpa Sveriges främsta unga entreprenörer att växa som företagsledare.
  • inblick och förståelse för målgruppen och dess behov och efterfrågan.
  • ett skräddarsytt och varumärkesstärkande upplägg som utgår från de mervärden ni kan skapa.
  • ett sätt att visa ert samhällsengagemang genom att stödja och engagera er i entreprenörskap.

Som Partner har ni möjlighet att:

  • bidra med kunskap, utbildning och expertis
  • sponsra initiativ som främjar entreprenörskap och tillväxt.
  • delta på YEoS nationella och internationella events.
  • skapa egna specifika aktiviteter eller unika erbjudanden gentemot medlemmar och deras anställda.

 

”Samarbetet med YEoS står för ett ömsesidigt utbyte och mycket energi – något som är värdefullt för oss. YEoS medlemmar står bakom dynamiska företag som vill växa och utvecklas och vi på Grant Thornton kan på ett naturligt sätt bidra med kompetens och erfarenhet som rådgivare till entreprenörsföretag. Förnyelse och utveckling står högt på YEoS agenda, något som inspirerar oss starkt i vårt arbete med entreprenörer”

-Anna Johnson, VD Grant Thornton

 

 

Friends of YEoS

Vill du bli Friends of YEoS? Ett medlemskap i YEoS är personligt och hör till entreprenören bakom bolaget. För dig som  upplevt ett stort värde av medlemskapet i YEoS finns möjligheten att som Friends of YEoS bidra till att YEoS utvecklas som organisation och kan skapa förutsättningar för nästa generation unga entreprenörer

 

Mer information om partnerskap: 

Fredric Tegebro

Mob: 070 241 88 83

Mail: fredric.tegebro@yeos.se


Guldpartners


Friends of Yeos

Guldpartners