Kallelse till extra årsmöte den 29 november 2017

Postat den 21 november, 2017

YEoS kallar till extra årsmöte den 29 november 2017 då nuvarande styrelseordförande Matilde Urdinola behöver lämna sitt uppdrag. Under stämman väljs ny tf. styrelseordförande fram till ordinarie årsstämma 2018.

Tid: onsdag den 29 november klockan 18.00-19.00

Plats: Google Hangout – länk för medlemmar att delta i mötet kommer att publiceras i YEoS privata Facebookgrupp 30 minuter innan mötets början.

Styrelsens förslag: 
Styrelsen föreslår att välja styrelseledamot Adrian Swartz till styrelseordförande fram till ordinarie årsstämma 2018. Övriga ledamöter i styrelsen är Fredrik Hagenius, Nils Engvall, Siri Henriksson, Gustaf Josefsson och Charlie Eriksson. Styrelsen jobbar på som tidigare i nära samarbete med kansliet bestående av Jenny Boberg och Fredric Tegebro.

Kallelse skickas även ut till medlemmarna  i separat utskick