Så här blir du miljonär som företagare

Postat den 19 februari, 2024

Att bli miljonär är en dröm för många. För att lyckas krävs strategi, finansiell insikt och en djup förståelse för hur man skapar värde och kapitaliserar på det. När finansprofilerna Per H. Börjesson från Spiltan och Günther Mårder gästade YEoS Ventures kapitalmarknadsdag kom ett antal goda tips, under ett uppskattat pass med samma namn som deras nysläppta bok: Så här blir du miljonär som företagare.

Men blir man då lycklig av pengar?

”Pengar är väl en drivkraft för många, men när man kommer upp till en viss nivå, så avtar marginalnyttan med pengar ganska snabbt om man har hyfsat bra med pengar. Lycka är ju att man ska ha vänner och familj och ha ett trevligt arbete. Och att satsa på upplevelser istället för prylar. Det är det som är det viktigaste faktiskt” menar Per H. Börjesson.

Men det betyder ju inte att man inte ska agera smart med det kapital man bygger – och att optimera hur kapital tas ur bolaget. Så hur gör man då – förutsatt att bolaget har nått den fas att det finns pengar i kassan?

Ta inte ut för mycket lön – även om du kan

Det uppenbara är att inte ta ut lön över drygt 50 000 kr (årsinkomst 613 900 kr), för att undvika att betala mer skatt än kommunalskatten. Sedan att ta ut lågbeskattade utdelningar enligt 3:12-reglerna. 

”Det absolut mest lönsamma är att ta egna pengar och låna in till bolaget. För då får ju bolaget en räntekostnad och man får själv en ränteintäkt. Där får man behålla 70 % av hundralappen” menar Per H Börjesson.

Pensionsfällan: att leva på drömmen om en exit

”Man kan ju tycka att bolaget är ens pension, som man ska sälja för massor med miljoner, men det kan ju faktiskt gå överstyr. Jag tycker därför att det är viktigt att man tar ut pension, som man maxar med en lön på 50 000 kr. Sedan ska man se till att man liksom de flesta löntagare tar ut 4,5 procent i tjänstepension, menar Per H Börjesson.

Günther Mårder ser en annan dimension

”Min ambition under hela karriären har varit att löneväxla maximalt. Få ut så lite pengar som möjligt i lön, för att istället få in det i pension. För om vi tar en hundralapp som betalas ut efter att sociala avgifter är dragna, med en hög lön, då får jag ut ungefär hälften av den hundralappen. Och då har vi inte tagit hänsyn till sociala avgifter. Så då får jag 50 kronor som jag sen använder för att investera på börsen. Om jag istället löneväxlar den hundralappen, då får jag 156 kronor ungefär, för det är lägre arbetsgivaravgift på avsättningar till pension. Så då kan jag investera 156 kronor i jämförelse med 50 kronor”

Men innan pengar kan skiftas ut, så skall värde byggas. Att bli miljonär som företagare är möjligt, men det kräver mer än bara en vision; det kräver en genomtänkt strategi, disciplin och en vilja att kontinuerligt lära och utvecklas. Genom att fokusera på värdeskapande, återinvestera i ditt företag, diversifiera dina inkomstkällor, använda smarta finansiella strategier och nätverka aktivt, kan du sätta dig själv på vägen mot ekonomisk framgång och frihet.

Vill du fördjupa dig?

Läs boken “Så här blir du miljonär som företagare”

 Fyra fokusområden för finansiell framgång

Fokusera på värdeskapande och återinvestera i ditt företag

En av de mest grundläggande principerna för att bygga rikedom som företagare är att fokusera på värdeskapande. Genom att erbjuda produkter eller tjänster som genuint förbättrar människors liv eller förenklar affärsprocesser, skapar du en solid grund för långsiktig framgång och ekonomisk vinst. Använd sedan ditt kapital för att accelerera tillväxten så att värdet på det ökar över tid. Det kan handla om att utveckla nya produkter, expandera till nya marknader eller förbättra dina operativa kapaciteter.

Diversifiera dina inkomstkällor

En annan nyckel till ekonomisk framgång är diversifiering av inkomstkällor. Medan ditt huvudsakliga fokus kan vara ditt företag, kan att utforska andra investeringsmöjligheter, såsom fastigheter, aktier eller andra företag, ge ytterligare inkomstströmmar och bidra till att bygga din förmögenhet.

Smarta finansiella strategier

Se till att lära dig smarta finansiella strategier, inklusive skatteplanering och pensionsavsättningar. Att utnyttja skatteeffektiva metoder för vinstuttag, som lågbeskattade utdelningar och ägarlån, kan öka din nettoförmögenhet betydligt. Dessutom är tidigt och strategiskt pensionssparande avgörande för långsiktig ekonomisk säkerhet.

Nätverka och lär från andra

Slutligen, att bygga och underhålla ett starkt nätverk av mentorer, rådgivare och likasinnade entreprenörer är ovärderligt. Att lära från dem som har gått vägen före dig kan ge insikter och strategier som kan accelerera din egen resa mot att bli miljonär. Kontinuerligt lärande och anpassning är kritiskt i en snabbt föränderlig värld.