Välkommen till SEB – entreprenörernas bank

Postat den 12 januari, 2024


Möt vår verksamhetspartner SEB!

I över 10 år har SEB stöttat YEoS som verksamhetspartner, en närvaro som inte minst syns genom de många dörrar banken kan bidra till att öppna. Särskilt stolta är vi över att tillhöra den Entreprenörstrappa som SEB definierat, med viktiga aktörer som bidrar till att skapa samhällsutveckling.

– Genom våra samarbeten med ledande organisationer vill vi stärka företagsklimatet i Sverige och uppmuntra ett hållbart entreprenörskap, säger Özge Özen Zink, som är ansvarig för SEB:s entreprenörskapssamarbeten.

Har du behov av banktjänster som matchar din tillväxt?

Läs mer om SEB:s tjänster för dig som företagskund.

SEB Growth

För dig som tar tekniska innovationer framåt behövs en banklösning som växer med ditt bolag. SEB:s erbjudande till dig som driver ett bolag i scaleup-fasen med hög innovationsgrad, fokus på hållbarhet och målet om kapitalanskaffning eller börsnotering inom ett par år. Du får ett eget team som anpassar tjänsterna efter dina behov i stunden, oavsett om expertisen som krävs finns innanför våra väggar eller i vårt globala nätverk. Passar dig som har en omsättning över 5 miljoner kronor.

Private Banking för entreprenörer

Bakom varje framgångsrikt företag finns drivande entreprenörer. Därför är privatekonomin en central del av SEB:s erbjudande. Rådgivare hjälper dig med allt från bolån till komplexa frågor om avtalsjuridik, optionsprogram och förmögenhetsförvaltning.


SEB Greenhouse

Greenhouse är en del av SEB:s satsning på tillväxtföretag som samlar olika event, program och partnerskap. Här får du hjälp att ta företaget vidare på tillväxtresan och chansen att ta del av kunskap från andra i samma situation.

Sustainability Business Program

Tillsammans med Grant Thornton har SEB skapat ett utbildningsprogram där du får möjlighet att utveckla en hållbarhetsstrategi. Du får hjälp att identifiera de viktigaste hållbarhetsfrågorna i din verksamhet och att sätta konkreta mål.