Årets Supergasell finns i YEoS

Postat den 5 december, 2019

Under DI Gasells pampiga tjugoårsjubileum på Konserthuset i Stockholm firades de snabbast växande företagen i Sverige. Detta år har 1.216 företag kvalificerat sig som Gaseller, varav ett – Svea Solar – föräras med titeln Årets Supergasell. Bolaget har idag en femtedel av den svenska solcellsmarknaden och om fem år är planen att ha en omsättning på 5 till 7 miljarder kronor. 

– Det känns fantastiskt! Drömmen efter examen var först att få jobb på Tesla, men efter fem misslyckade försök fick jag satsa på något eget, säger Erik Martinson och konstaterar att det allt fanns en mening med det.

Svea Solar grundades 2013 av Erik Martinson tillsammans med hans vän Björn Lind efter studier inom industriell ekonomi vid Linköpings Universitet. Bolaget erbjuder en helhetslösning som syr ihop elbilsladdning, energihandel, solceller och batterier – de komponenter man anser är viktiga för att skapa en grönt elsystem. År 2018 omsatte Svea Solar 243 miljoner kronor, en ökning med 2.279 procent sedan 2015. Ambition är nu att fortsätta växa i raketfart. Planen för 2019 var att omsätta en halv miljard kronor, en målsättning som nåtts. 

– Vi drivs av ett starkt miljöintresse och i min värld så är elbilar och solceller de två viktigaste elementen för att vi ska kunna gå förnybart snabbt, menar Erik Martinson.

Svea Solar har idag 273 anställda och ser bland framgångsfaktorerna sitt gedigna arbete med att bygga en stark företagskultur som utgår från en klar vision och tydlig position på marknaden

– Vi är stolta över att väldigt få av de som börjat här har lämnat bolaget. Det är också en framgångsfaktor när man växer i den takten vi gör. Det visar också att vi har en långsiktighet och tydlighet i det vi gör – vi vet vart vi ska och varför vi ska dit, menar Erik Martinson

Medlemskapet i YEoS är ett välkommet bollplank i vardagen som entreprenör

– För mig är YEoS en otroligt bra plattform där man får träffa likasinnade personer med stort driv som gör det möjligt att på ett öppet sätt kunna prata om både med och motgångar samtidigt som man har väldigt kul tillsammans. YEoS är i mina ögon ett nätverk som verkligen hjälper medlemmarna att utvecklas både som företagare och på ett personligt plan, säger Erik Martinson.

Att tillväxten är tilltagande är tydligt. Under året har samarbete inletts med IKEA, där Svea Solar står för produkterna i och installationen av solcellsatsningen Solstråle. Bolaget öppnade precis i Spanien och har för avsikt att bli marknadsledande även där inom kort. Att fler marknader lär följa är ingen vild gissning

– Vi ska driva på bolaget så fort som möjligt, miljön väntar inte, avslutar Erik Martinson.

Läs mer på www.sveasolar.se