Oro kring orken i topp hos unga entreprenörer enligt ny undersökning från YEoS

Postat den 31 januari, 2023
“Inte oväntat” att unga entreprenörer arbetar mycket, säger verksamhetsledare Herman Strandh, om resultaten i YEoS nya rapport.

Tillväxt, rekrytering och livsbalans toppar listan över unga entreprenörers främsta utmaningar i bolagsbygget kommande år. Trots något lägre arbetsbelastning 2022 än pandemiåret 2021, tvivlar fler än tidigare på sin egen energi inför framtiden.

“Det är bekymmersamt, men inte oväntat, att unga entreprenörer fortsatt beskriver en hög arbetsbelastning och påverkan på välmåendet. Samtidigt kanske skiftet som vi ser från extrem tillväxt till lönsamhet och stabilitet kan bidra till att skapa sundare bolag, och entreprenörer, i hela startup-scenen”, säger Herman Strandh, verksamhetsledare YEoS.

YEoS sammanställer utmaningar och attityder hos unga entreprenörer mellan åren 2018-2022

Årets siffror återgår till viss del till ett tidigare normalläge, samtidigt hopar sig orosmoln inför fler tuffa år. Vid tiden för undersökningen (sommar 2022) tycks de värsta effekterna av pandemin stillats och såväl näringsliv som övriga världen har anpassats till ett nytt normalläge. Urvalsgruppen uppger ingen nämnvärd förändrad tillväxt- och anställningstakt i nuläget, samtidigt som den mentala orken tycks lägre. 

Unga entreprenörers största utmaningar inför 2023

  1. Tillväxt och expansion
  2. Rekrytering
  3. Min energi och livsbalans
  4. Finansiering
  5. Försäljning
  6. Bygga en stark företagskultur

Energi och livsbalans ny utmaning på topp-3

Min egen energi och livsbalans förekommer i undersökningen 2022 för första gången på topp 3 över unga entreprenörers främsta utmaningar. Ett uttryck för trötthet efter turbulenta år, eller en pessimism inför utvecklingen framöver, tror YEoS verksamhetsledare.

“Det är ingen hemlighet att jakten på resultat kommer med ett högt pris, och många upplever utmaningar i livsbalansen som ung entreprenör. Frågan hur man uppnår ett hållbart entreprenörskap, med hållbara entreprenörer, är en knäcknöt för hela ekosystemet runt startups. Vi vill ta tillvara den potential som finns hos nästa generation, deras driv förändrar världen men bränner ut individerna bakom som det ser ut nu”, säger Herman Strandh.

Fler insikter från rapportens fördjupning;

  • Varannan ung entrepenör anser att tillväxt och expansion är en av deras största utmaningar.
  • Samtidigt bryts en stigande trend då färre (än tidigare) anger tillväxt och expansion som en av sina främsta utmaningar.
  • Andelen som jobbar 70+ timmar per vecka sjunker 2022 jämfört med 2021, som var ett rekordår.
  • Fortfarande jobbar varannan ung entreprenör mer än 50 timmar i veckan, och tar sig sällan eller aldrig tid till återhämtning.

Om undersökningen

I rapporten används data från YEoS medlemsundersökning mellan åren 2018-2022. En gång om året har frågor ställts till nätverket via enkät. Individer i gruppen som svarar kan variera från år till år. Läs mer om metod och svarande i rapporten.

Om Young Entrepreneurs of Sweden, YEoS

YEoS är en ideell organisation som grundades 2008. Med fokus på kunskap och erfarenhetsutbyte mellan både medlemmar och partners, stöttar YEoS Sveriges unga entreprenörer och utgör ett forum att utveckla sig själv och sina bolag.

Är du intresserad av att hjälpa oss stötta framtidens bolagsbyggare, eller är själv entreprenör och vill veta mer om vad YEoS kan göra för dig?

Kontakta Herman Strandh, herman.strandh@yeos.se, 073-062 95 13.