Forever YEoS – YEoS alumninätverk 

Vad händer det år du som medlem i YEoS fyller 35 år? När YEoS grundades 2008 var det få som hade ögonen så långt fram i horisonten. Med mängder av värdefulla relationer som byggts över tid och som är relevanta även i framtiden välkomnar vi därför alla tidigare medlemmar till vårt växande alumninätverk: Forever YEoS.

Syftet med Forever YEoS

  • Forever YEoS skall vara ett stöd och en tillgång för yngre medlemmar, som fortsatt står i fokus för föreningen. Detta är ett sätt för gamla medlemmar att “ge tillbaka”, samtidigt som man lämnar utrymme för nästa generation att ta plats.
  • Forever YEoS medlemmar är viktiga som förebilder och kan bistå med erfarenheter, kontakter och kapital. Vilket skapar mervärde för såväl yngre medlemmar som partners.
  • Samtidigt får du som alumn en plattform för fortsatt kontakt med människor som kan spela en värdefull roll i ditt liv som entreprenör.


Forever YEoS representeras i YEoS styrelse

Varje år väljer styrelsen en alumnirepresentant som understödjer föreningen i arbetet med Forever YEoS. I uppgiften ingår att som ambassadör vara en brygga mellan föreningen och alumnerna, kommunicera mervärdet och vidareutveckla paketeringen av Forever YEoS samt anordna specifika event för alumnerna. Denna person står även som avsändare på nyhetsbrev riktade mot Forever YEoS

Alumnimedlemskap i Forever YEoS

Målet är att alla gamla medlemmar ska kunna stanna kvar i gemenskapen oavsett livssituation. Ur denna paroll kommer namnet: “Once YEoS – Forever YEoS” varför vi erbjuder följande val:

  • Passiv Alumn – begränsat medlemskap – kostnadsfritt
  • Aktiv Alumn – fullvärdigt medlemskap – kostnad motsvarande medlemsavgift i YEoS
  • Aktiv Alumn samt Friends of YEoS – synliggör även ditt bolag som backare av YEoS , kostnad enligt YEoS rådande minimibelopp för sponsring. Se mer på vår partnersida

Guldpartners