Föreningsstämma för YEoS


Som medlem i föreningen Young Entrepreneurs of Sweden kallas du härmed till ordinarie föreningsstämma

Tid: fredag den 8:e maj kl.10:30-12, med efterföljande digital lunch för dig som vill
Plats: Stämman kommer att hållas digitalt via Zoom. Länk har delats i kallelse via e-post, samt kommer att delas i föreningens slutna Facebookgrupp senast kl.09 samma dag.

Föreningen önskar att så många som möjligt deltar via länk. Vill du som medlem delta fysiskt så kommer det att vara möjligt. Fysisk närvaro skall föranmälas till fredric.tegebro@yeos.se senast en vecka före mötet.

Stämmohandlingar

Information

Startdatum
08 May