Upptäck ett forum som tar dig till nästa nivå

För:
YEoS Medlemmar
Forever YEoS

När:
Okt 2023-2024, återkommande träffar

Ladda ner dokument

Xcel är YEoS nya mötesplats

Är livet som entreprenör ensamt? Vem ska du bolla kommande kvartals utmaningar med, utan att oroa de anställda?

Xcel ger dig ett tryggt rum att med Sveriges skarpaste entreprenörshjärnor ta tag i det som skaver. Vi kallar det en skuggstyrelse; ett extra och återkommande bollplank.

Varför YEoS Xcel?

 • Återkommande feedback från entreprenörer med liknande eller annan erfarenhet ger nya perspektiv på det du sitter med
 • Att själv ge feedback och ta del av andras utmaningar skapar insikter i ditt eget entreprenörskap
 • Knyt starka relationer i en handplockad grupp YEoS-medlemmar som matchats för att skapa största möjliga värde för varandra

Så går det till

Skräddarsydda grupper

 • Varje excel-grupp är skräddarsydd och består av inledningsvis 5-6 personer som matchas mot de andra gruppmedlemmarna.
 • Gruppmedlemmarna skall inte driva konkurrerande verksamhet, vara kollegor eller samarbetspartners.
 • Varje grupp har en sammankallande gruppledare som ansvar för tiden och fördelar ordet. Gruppledaren utses på årsbasis.
 • Utöver gruppledare finns det en mötesledare för varje möte, se mer nedan.
 • Grupperna sätts ihop av kansliet, möjlighet finns att byta grupp om det absolut inte skulle passa.

Möte varannan månad

 • Xcel-mötet sker en gång varannan månad under tre till fyra timmar på valfri plats.
 • Gruppen bokar in på eget ansvar och sköter allt runt omkring samt står för eventuella kostnader i samband med mötet.
 • Nästkommande möte bokas på föregående möte och då spikas ansvarig mötesledare, plats, datum och tid.
 • Vill gruppen träffas mer frekvent går det också bra.

Instruktioner för ett Xcel-möte

 • Varje möte börjar med en incheckning; sätt ord på två känslor du har i kroppen just nu. Är det första gången eller om någon är ny får alla presentera sig. // ca 10 minuter
 • Gruppledaren påminner om att strikt tystnadsplikt gäller för vad som som diskuteras inom gruppen. Vid första mötet för året skriver samtliga deltagare under ett sekretessavtal.
 • Gruppledaren lämnar över till mötesledaren. Alla deltagare går sedan igenom vad som hänt sedan senaste mötet kopplat till den åtgärdslista som sattes på förra mötet. 2-4 minuter per person. // ca 15-20 minuter
 • Mötesledaren (som valdes på föregående möte) har senast fem dagar innan mötet skickat ut underlag till samtliga deltagare enligt en given mall (se nedan). Materialet ger bakgrund till gruppen om den utmaning som mötesledare väljer att presentera under mötet.
 • Gruppen viger nu 60-90 minuter åt mötesledarens utmaning. Frågor får ställas löpande och mötesledare har ett väldefinierat problem som hen vill ha input på.
 • Fördelen med detta format att det ger möjlighet att dyka djupare i mer komplexa problem som kräver en större förståelse för verksamheten.
 • Efter djupdykningen i mötesledarens utmaning görs en feedback forum-liknande runda där övriga deltagare får presentera utmaningar som de brottas med för tillfället enligt följande format:
 1. Gruppmedlem (n) får tid för presentation av sin utmaning. (8-12 min)
 2. De andra Xcel-deltagarna får möjlighet att ställa frågor för att förstå utmaningen. (8-12 min)
 3. Xcel-deltagarna delar erfarenheter. Gruppmedlem (n) får inte komma med invändningar utan enbart lyssna. Max 3 minuter per person.
 4. Gruppmedlem (n) delar med sig av vad den tar med sig från erfarenheterna och sätter action points för uppföljning på nästkommande möte. (1 min)

Tips: Var noga med tidtagning och anpassa tidsramen så att alla hinner presentera.

Ladda ner instruktioner som PDF:

Plats:
Stockholm, Göteborg, Skåne, Online

Start:
Oktober 2023

Guldpartners