Han är Årets Tillväxtraket 2019

Postat den 21 maj, 2019

Erik Martinson, Svea Solar är Årets Tillväxtraket 2019, med en omsättning på 243 miljoner och tillväxt på hela 342 % . Än mer hisnande är målsättningen: i år ska bolaget nå miljarden och om fem år ska bolaget ha expanderat internationellt och omsätta fem miljarder kronor. Här kommer några vassa tips kring vad som krävs för att lyckas med exponentiell tillväxt och vad det ger att tillhöra YEoS som nätverk.

Vilka är dina vassaste tips till den som verkligen vill skala upp sin business?

– Sätt upp mål som du, din styrelse och din organisation runt dig verkligen tror på. Leta sedan upp vilka hinder som finns på vägen för att sedan montera ner dessa hinder ett i taget. Det är ibland väldigt svårt att visuellt tänka sig hur en exponentiell tillväxt ser ut och därför är det viktigt att få ner detta på papper och ha som grund när man tar framtida beslut för att uppnå sina mål. Jag tror att många fastnar i att inte se hela bilden och således aldrig försöker lösa många av de återkommande problemen som verkligen hämmar deras verksamhet.

Tillväxt kommer inte utan utmaningar. En faktor som diskuterades flitigt under YEoS Summit är konsten att delegera.

– Det är en stor utmaning att fortsätta en tillväxtresa och behålla kulturen i bolaget. Det är därför extremt viktigt att ha en HR-avdelning som verkligen utstrålar den kultur man vill sätta i bolaget. För oss kommer en stor del av nyckeln för framtida framgångar vara att lyckas delegera ut vitala delar av verksamheten på anställda som i sin tur måste delegera ut mycket av sina uppgifter samtidigt som kulturen i bolaget bibehålls, menar Erik Martinson

Det handlar således om att hitta människor med rätt mindset. Svea Solar har just passerat 200 anställda och etablerar nya kontor i rask takt där efterfrågan finns.

– Vi tittar generellt sätt mycket mer på hur personen kulturellt passar in i organisationen och att de på sikt har möjlighet att växa in i sin roll. Kort sagt kan man säga att en hungrig person som vill lära sig i många fall trumfar en person som har hög kompetens, men saknar viss motivation, säger Erik Martinson

Vad ger det då dig personligen att tillhöra YEoS som nätverk?

– YEoS är ett fantastiskt nätverk med enormt mycket energi som verkligen ger stöttning och inspiration som företagare såväl som på ett personligt plan, avslutar Erik Martinson
Läs mer om Svea Solar på www.sveasolar.se

Motivering för Årets Tillväxtraket;
”Årets Tillväxtraket har en imponerande förmåga att skapa mätbarhet av det mesta och har lagt en väl utstakad strategi för att kunna skala upp sitt bolag. Kombinationen av engagemang för att driva en hållbar utveckling, parat med ett exceptionellt affärssinne har skapat en fullkomligt lysande tillväxt. Med en omsättning på 243 miljoner och en tillväxt på 342 % är han årets solklara vinnare. Målsättningen är lika hisnande – inom fem år ska bolaget expandera internationellt och nå en omsättning på fem miljarder kronor.”

Tävlingsvärd: Grant Thornton