Att leda när organisationen växer

Postat den 30 november, 2022

Under YEoS Summit 2023 utforskades en bredd av ämnen, med hjälp av såväl utomstående experter som YEoS egna entreprenörer. Den här artikeln är en del i en serie som sammanfattar höjdpunkter och olika teman från summit som hölls 7-9 oktober i Göteborg. 

Att leda när organisationen växer

Med Martin Werner, The Generation och Catrine Rudbäck Sageryd, Mekina. Modererat av Linnea Bywall, Alvalabs.

Det börjar ofta som ett litet, tight team. Alla springer åt samma håll. Men i takt med att organisationen växer måste grundaren utvecklas i sin roll som ledare och gå från kompis till chef med bolagets bästa framför ögonen.

“Jag lärde mig efterhand att hur jag formulerar mig kan ha stor betydelse för vad jag får i leverans. Att gå från att be snällt och lite svävande till att tydligt uttrycka en förväntan gjorde stor skillnad”, säger Martin.

På temat tydlighet fortsätter Catrine,

“Idag lever jag efter en personalhandbok och rutiner. Det handlar inte om att alla anställda måste läsa alla dokument, utan det räcker att en person i gruppen har koll så kommer det att sprida sig”.

Catrine köpte upp ett inkråm och startade verkstadsfirman Mekina 2013, och i början brottades hon med att personalen formade sitt eget sätt att göra saker. “Jag hamnade nästan utanför som chef eftersom gruppen var så stark ute på verkstadsgolvet. Då får man hitta sina sätt att få gehör”.

 

Alva Labs Linnea Bywall är inne på samma spår som Catrine. Hon betonar vikten av tydliga förväntningar och hellre fler dokument och nedskrivna riktlinjer än färre. Ett vanligt misstag är att inte vara tillräckligt transparent med förväntningar och om något skaver.

“Det bästa är nästan alltid att tala om elefanten i rummet. Ta upp att nu kommer jag behöva vara mer chef än kompis och det kommer kanske kännas konstigt ett tag, men det är det bästa för organisationen.” menar Linnea.

I takt med att företaget växer och roller förändras säger Martin att en viktig insikt för honom varit att alla anställda inte kommer se företaget som sitt livsprojekt, och det är okej. “I början hade vi som målsättning att ingen skulle sluta hos oss. Det var ju jättedumt.” Catrine håller med.

“Man får inse att det inte måste vara samma människor som är med på hela företagsresan. Såväl bolag som personer utvecklas”.

Catrine Sageryd, Mekina

3 verktyg för ledarskap i tillväxt

  1. Tydliga förväntningar – Kommunicera!
  2. Personalhandbok och policydokument
  3. Våga låta personer ta ansvar och göra misstag

 

www.alvalabs.io