Business as unusual? Så ser Coronaverkligheten ut för Sveriges unga entreprenörer!

Postat den 23 mars, 2020

Var fjärde företag inom YEoS har likviditet för att klara max två månader och hälften är mycket oroade över sitt företags ekonomi. Det gick snabbt från högkonjunktur till stark oro när handbromsen i ekonomin drogs åt, visar den undersökning som YEoS gjort under perioden 16-18 mars, där 83 av nätverkets medlemmar gett sin syn på rådande marknadsläge.

Över hälften av företagen som svarat har också aviserat att det kan bli aktuellt med neddragning i personalstyrkan. Nu gäller det att snabbt anpassa sig till nya förutsättningar, för att kunna övervintra de kraftigt minskade intäkter som 93 % uppger sig drabbas av.

YEoS som nätverk samlar fler än 200 av Sveriges ledande unga entreprenörer.Denna undersökning representerar en bredd av branscher med en geografisk spridning framför allt från Stockholm och söderut. Det genomsnittliga företaget har funnits sedan 2012.  43 % av entreprenörerna driver två företag, 25 % driver tre företag eller fler.

Vill du ta del av hela undersökningen eller komma i kontakt med röster från de entreprenörer som bygger framtidens företag? Kontakta YEoS fredric.tegebro@yeos.se. Undersökningen innehåller en spegling av de frågor Tillväxtverket ställt i sin Start-up Survival Survey och kompletteras med fritextsvar kring närmaste framtida fokus för att stärka företagets utveckling.

 

Några röster ur mängden
”Vi driver försäljning online och via återförsäljare. På återförsäljarsidan har vi gått från rekordstart till att störtdyka. Vi har jättelager och ett nytt kontor. Nu gäller det att reagera i tid – imorgon träffar vi banken, håll tummarna för att det går bra”

”Kaos. Behöver statlig stöd och tydlighet. Krånglar till det ännu mer när man har anställda i fler länder och ingen vill ta ansvar för något. Alla länder pekar på varandra och man springer bara runt i cirklar. Även grannländer som Norge t.ex. där det borde vara enkelt. Detta kommer bara leda till att man får avskeda onödigt många eftersom det inte finns någon tydlighet utan att allt är spekulativt och mycket kommer inte igång omgående utan först om veckor/månader och även då oklart hur, när och OM man får hjälp.”

”Händelserna har väckt tankar om att ge sig in i områden där det går att skapa mer onlinebaserad verksamhet där distansarbete och leverans utan fysiska möten är möjlig. Det skulle betyda att överge nuvarande verksamhet och starta helt nya företag så kan inte ta såna beslut nu men det kan bli så.”

”Jag skulle gärna se ett stöd som underlättar rekrytering närmaste tiden. Vi har precis påbörjat rekryteringsprocess av en säljare men vi har tappat 500.000 i uteblivna affärer bara senaste dagarna så nu vet vi inte om vi vågar dra på oss mer kostnader och det ser ut som att vi måste avvakta med att anställa. Men om vi väntar med rekryteringen kommer det ta mycket längre tid för oss att komma ikapp och få in nya kunder efter krisen. Ett frustrerande Moment 22 som gör mig väldigt orolig.”

”Jag är mest orolig att hela samhället stannar upp och därmed köpvilja, investeringar, beslutsfattande m.m som därmed kan leda till en dominoeffekt som är svår att överblicka vidden av i nuläget.”

”Vi kommer tyvärr behöva bli hårdare mot våra kunder gällande betalningsvillkor för att säkra att vi inte råkar ut för flera kundförluster”

”Vi var i kraftig tillväxtfas men marknaden har total dött och alla våra beställningar är numera framflyttade på obestämd tid. Vi behöver ekonomisk stabilitet nu för att överleva till hösten då förhoppningen är att allting lagt sig och projekt/jobben kommer igång igen. Då kan vi fortsätta vår tillväxtresa.”

 

Vad ligger fokus på närmast?
”Minimera kostnader på alla fronter som det går, omförhandla kontrakt och avtal.”

”Nu måste vi hitta en plan för att ge våra medarbetare lön. Främsta fokus är att pausa all vår produktutveckling för att försöka hyra ut våra utvecklare i x antal månader. Som det ser ut nu är till eftersommaren.” 

”Att reducera kostnader för att kunna överleva ett år utan intäkter”

”Säkra likviditet nu och under året – skapa plan B utifrån att jobben och projekten minskar/flyttas fram i tiden. Varsel är oundvikligt om det inte blir förändringar i näringslivets klimat”

”Beställa hem komponenter tidigare än planerat för att ha i lager om leverantörerna inte kan leverera.”

”Nu drar vi ner på alla stora kostnader, inköp m.m. Sedan är det tyvärr dags att börja kolla på personalstyrkan.”

”100% fokus på produktutveckling, strategisk utveckling och helt enkelt förbättra grunden i företaget och den långsiktiga utvecklingen. Corona gav oss mer tid åt att fokusera på sådant som annars halkat undan, vilket vi ändå ser väldigt positivt på. Förhoppningsvis kommer vi kunna lansera nya produkter snabbare nu tack vare detta då det läggs mindre tid på sälj”

Ännu råder en ljus bild av framtiden
Samtidigt som det råder stor oro både över sitt företags ekonomi liksom sin privatekonomi, så ser man ändå ljust på sin framtid som entreprenör, drygt hälften av respondenterna ryms inom spannet 8-10 på en tiogradig skala. Förmågan att ställa om snabbt kommer dock att vara helt avgörande, där unga företagare oftare har högre digital mognad än många äldre företag.

Corona har skapat oro och kaos, men det har gjort oss mer kreativa och som sagt, givit oss möjligheten att fokusera på mer långsiktiga projekt vilket faktiskt kommer vara viktigare för företagets överlevnad.”