Affärsdrivet styrelsearbete och aktivt ägarskap


Utbildning i tre delar – så bygger du strukturer för större värde

För entreprenörer med tillväxtambitioner finns inga genvägar. Genom att utveckla ett aktivt ägarskap och vässa din strategiska förmåga byggs grunden till ett mer lönsamt företag. Så hur gör du?
 

YEoS erbjuder nu tillsammans med Great Business Advisory och Grant Thornton en femte och vässad omgång av den tredelade utbildningen ”Affärsdrivet styrelsearbete”, till ett kraftigt rabatterat pris om 3495 kr ex moms (ord. pris 10 300 kr).

Utbildningen sker den 8 mars, 29 mars och 19 april hos Grant Thornton, Kungsgatan 57 i Stockholm mellan kl.16.00-20:00.

VÄLKOMMEN TILL 3 HALVDAGAR SOM GER DIG

  • Användbara verktyg och konkreta dokument som behövs för att skapa de yttre ramarna för ett väl fungerande styrelsearbete
  • Ökad förståelse för vilket värde ägardirektiv och styrelsearbete kan skapa
  • Insikter i dynamiken mellan dig som ägare, styrelse och vd
”Det fanns en del insikter som blev riktiga game changers för mig. Detta har varit oerhört värdefullt och jag är oerhört tacksam”

Skärmavbild 2021-12-14 kl. 22.16.38.png
KURSLEDARE MED FOKUS PÅ TILLVÄXT

Utbildningen leds av Maths Anväg, Grant Thornton och Mattias Nordin, Great Business Advisory, som tillsammans har erfarenhet av ett flertal styrelseuppdrag samt som rådgivare i små- och medelstora bolag. Mattias Nordin är styrelseproffs med bakgrund som entreprenör och har drivit upp ett bolag till 100 MSEK i omsättning. Maths Anväg är certifierad affärsrådgivare och expert på frågor som rör styrelsearbete, ägarstrukturer och ökad lönsamhet.

TRE UTBILDNINGSTILLFÄLLEN Á 4 TIMMAR

Utbildningen sker den 8 mars, 29 mars och 19 april hos Grant Thornton, Kungsgatan 57 i Stockholm mellan kl.16.00-20:00. Varje kurstillfälle varvas med teori, grupparbeten samt extern gäst som är relevant för ämnet.

Antal platser är begränsat till 15 deltagare, och du förväntas närvara alla tillfällena för att få ut mesta möjliga och för att bidra till gruppdiskussioner. Utbildningen riktar sig till dig som antingen redan har etablerat en styrelse, eller har nyfikenhet på hur ditt framtida bolagsbyggande kan vässas genom styrelsearbete.

”Jag har förstått vikten av ansvar, processledning samt gruppdynamik och har fått mycket bra tips och saker som vi bör jobba med mer aktivt. Framförallt fördelning mellan ägare, styrelse och ledning.”

DEL 1: FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT AFFÄRSDRIVET STYRELSEARBETE
Ägarviljans koppling till styrelsearbetet
Vilka förutsättningar behöver vara på plats för att styrelsen skall vara effektiv?
Så kommer du i gång med styrelsearbetet
DEL 2: STYRELSEARBETET I PRAKTIKEN
Styrelsens årshjul – hur organiseras styrelsearbetet rent praktiskt?
Hur fördelas ansvaret mellan ägare, styrelse och vd?
Ordförandes och ledamöternas ledarskap
Gruppdynamik
DEL 3: STRATEGIARBETE OCH OLIKA STYRELSEFORMAT
Strategiarbetet i praktiken
Styrelsens sammansättning och valberedning
Alternativa format för styrelsearbetet

Information

Startdatum
08 March