Affärsdrivet styrelsearbete

Utbildning för YEoS-entreprenörer: De flesta bolag som är i utvecklingsfas får som naturlig följd ett utökat behov av tydligare styrning av verksamheten, genom strategier kopplat till ägarnas vilja och vision. Mer fokus behöver läggas på långsiktighet, där strukturerat arbete och en rätt bemannad styrelse blir viktigare.

YEoS erbjuder nu tillsammans med Mattias Nordin från GBA Great Business Advisory en ny omgång av den tredelade utbildningen ”Affärsdrivet styrelsearbete”, till ett kraftigt rabatterat pris om 1995 kr ex moms (ord. pris 8995 kr).

 

“Det fanns en del insikter som blev riktiga game changers för mig.
Detta har varit oerhört värdefullt och jag är oerhört tacksam!” 

 

Var/när/hur?
Varje tillfälle pågår kl.15.30-19.00 inklusive förtäring. Utbildningen sker i Stockholm hos SEB, Mäster Samuelsgatan 32. Antal platser är begränsat till 15 deltagare, och vi vill att du närvarar alla tre tillfällena.

Onsdag 15 april: del 1) Förutsättningar för ett affärsdrivet styrelsearbete.
Onsdag 20 maj: del 2 ) Styrelsearbetet i praktiken.
Juni (datum ej satt): del 3) Strategiarbete och olika styrelseformat.


Boka din plats nu

Boka din plats genom att kontakta kajsa.eriksson@yeos.se. För att öka affärsnyttan och få ut mesta möjliga så vill vi att du antingen har eller har för avsikt att tillsätta en extern styrelse, samt åtar dig att mellan varje träff lösa de konkreta uppgifter som ges.

Om utbildningsledaren 
Mattias Nordin har en bakgrund som entreprenör och själv drivit upp ett bolag till 100 MSEK i omsättning. Han är idag professionell styrelsearbetare på heltid, med ett tiotal uppdrag som ledamot och eller ordförande i små och medelstora bolag. Under fyra år på Grant Thornton har Mattias varit rådgivare till ett flertal entreprenörer inom frågor som rör styrelsearbete, ägarstrukturer och ökad lönsamhet.

“Jag har förstått vikten av ansvar, processledning samt gruppdynamik
och har fått mycket bra tips och saker som vi bör jobba med mer aktivt. Framförallt fördelning mellan ägare, styrelse och ledning.” 

 

Mer om innehållet:

Del 1) Förutsättningar för ett affärsdrivet styrelsearbete

 • Ägarviljans koppling till styrelsearbetet
 • Vilka förutsättningar behöver vara på plats för att styrelsen skall vara effektiv?
 • Hur kommer du igång med styrelsearbetet
 • Formalia och god styrelsesed

 Del 2) Styrelsearbetet i praktiken

 • Hur organiseras styrelsearbetet rent praktiskt?
 • Vilka frågeställningar har styrelsen på sitt bord?
 • Hur fördelas ansvaret mellan ägare, styrelse och vd i praktiken?
 • Ordförandes och ledamöternas ledarskap
 • Gruppdynamik

Del 3) Strategiarbete och olika styrelseformat

 • Strategiarbetet i praktiken
 • Rollspelet mellan ägare, styrelse och vd i den strategiska utvecklingen
 • Styrelsens sammansättning och valberedning
 • Alternativa format för styrelsearbetet

 

Information

Startdatum
15 April

Slutdatum
20 May