Årsstämma för YEoS

Nu tar vi ut riktningen för framtiden

Ännu ett annorlunda år skall strax läggas till handlingarna. YEoS styrka som ideell förening och nätverk är avhängigt dig som medlem och det engagemang och relationer du bidrar till att bygga.

Välkommen till en årsstämma som syftar till att ge en tillbakablick över året som gått samt ett spännande val av styrelse för det verksamhetsår som följer. Valberedningen har under våren sonderat fram kandidater till att bli YEoS HQ:s strategiska bollplank.

Direkt efter årsstämman finns möjlighet att diskutera vidare den kommande satsningen på YEoS Invest och den investeringsfond som vi hoppas kunna rulla igång till hösten. Lyssna in tankegångarna och ställ dina frågor.

Formell kallelse med tider, länk till möte och handlingar skickas ut via mailchimp från info[at]yeos.se.

Välkommen att delta önskar styrelsen för YEoS.

Dokument

 

Information

Startdatum
07 June