Digitalt lärande i framkant


Har ditt bolag potential att växa genom vässade digitala produkter? 

Välkommen till en YEoS-workshop på temat att bygga eller stärka sin affär runt lärande/utbildning i det digitala landskapet, med trendspaning, utbyte av best practice liksom utrymme för diskussioner kring hur vi kan bygga bolag och processer som möter framtidens behov.

Oavsett om du redan idag jobbar med framtagande av onlineutbildningar/webbaserade kurser, jobbar med organisationsutveckling/HR där lärande finns närvarande, utvecklar plattformar mot dessa branscher eller om du är i startgroparna för att hitta nya sätt att skapa värde med dina nuvarande produkter – välkommen att tänka i nya tankebanor.

Erfarenhetsutbyte och diskussion med tre case
Under ledning av erfarna processledaren Gustav Josefsson Tadaa kommer vi inledningsvis att få ta del av tre stycken case från YEoS-medlemmarna Rebecka Carlsson (Heureka Ventures), Simon Myringer (Nordic Tech Institute) och Gustaf Hård af Segerstad (Binogi) . Därefter fokuserar vi på att i break-outs samtala om och lyfta blicken kring vad som är möjligt att skapa i och med våra verksamheter. Alla anteckningar sammanställs för att skapa mönster och se helheten och de möjligheter vi har. Låt dina självklarheter kan bli en nyhet för någon annan och vice versa.

Kraften i digitaliseringen börjar synas på allvar. Med covid accelererar en utveckling som redan innan börjat påverka hur och när vi tar till oss information, var och hur vi handlar, hur vi bor och reser, arbetar och utbildar oss och mycket mer. Så hur påverkar det ditt entreprenörskap?

Anmälan via Facebook – för dig som YEoS-medlem

  • Workshopen är kostnadsfri och öppen för dig som medlem i YEoS/Forever YEoS.
  • Anmälan sker genom event på Facebook
  • Tid och dag: 2 dec kl 12.30-14

Information

Startdatum
02 December