Extra föreningsstämma för YEoS

Som medlem i föreningen Young Entrepreneurs of Sweden kallas du härmed till en extra föreningsstämma, med syfte att uppdatera föreningens stadgar. Nuvarande stadgar togs fram och antogs år 2012. Av denna anledning har styrelsen tagit fram ett nytt förslag till stadgar som speglar föreningens värderingar och framtida visioner, samtidigt som de uppfyller formella krav på korrekthet.

Justeringar har gjorts efter feedback från medlemmarna (tack!) efter det första utskicket. Alla ändringar är gjorda med intentionen att samtliga medlemmar i YEoS ska känna sig trygga i alla sammanhang – och att åtgärder ska kunna vidtas av YEoS HQ och/eller den förtroendevalda styrelsen om så behövs.

Tid: 14:e april 2020, kl 15:00-16:00.
Plats: Stämman kommer att hållas digitalt via Zoom. Länk kommer att delas i föreningens slutna Facebookgrupp senast kl.14 samma dag.
Handlingar: Formell kallelse med stämmohandlingar har skickats ut via e-post.

Föreningen önskar att så många som möjligt deltar via länk. Vill du som medlem delta fysiskt så är du välkommen till YEoS på Slottet, Slottsbacken 8, Stockholm. Fysisk närvaro skall föranmälas till fredric.tegebro@yeos.se senast en vecka före mötet.

Information

Startdatum
14 April