Medlemsinitiativ: tech-lunch tema rekrytering av utvecklare

Som uppföljning till den YEoS Stories Viktor Jarnheimer gästade i april, föddes idén att bjuda in till ett nytt trevligt sammanhang i form av en lunch för YEoS-entreprenörer, i det kluster som driver tech-bolag och anställer utvecklare.

Viktor bjuder på intressanta insikter som kommer ur över 2 miljoner timmar (!) av intervjuer och tester som noggrant loggats och analyserats.

  • Vilka samband finns mellan utvecklarens prestation och färdigheter?
  • Hur kan vi bli ännu bättre på att hitta och utvärdera de personer som blir rätt för de tillväxtresor våra bolag står inför?

Vi lär oss av varandras bästa (och värsta) exempel kring rekrytering av utvecklare. Lunchen sker centralt i Stockholm hos Proxify på Barnhusgatan 3, med plats för max 15 YEoS-entreprenörer.

Information

Startdatum
16 August