Styrelseutbildning för YEoS-entreprenörer

FULLSATT: Väx ditt bolag med professionellt styrelsearbete
De flesta verksamheter som är i utvecklingsfas får som naturlig följd ett utökat behov av stöd i olika frågor, där en extern styrelse är ett nödvändigt bollplank för att öka tillväxttakten.

18 september 2019: Nyttan av en styrelse – 
 hur kommer jag igång?

22 oktober 2019: Framgångsrikt styrelsearbete 
 och ordförandens ledarskap
27 november 2019: Styrelsens strategiarbete

Tre tillfällen á 3 h med 15 platser, enbart för YEoS-entreprenörer. Urval sker efter ansökan. Vill du veta mer eller söka, kontakta jenny.boberg@yeos.se

Utbildningen är kostnadsfri och görs i samarbete med:

Information

Startdatum
18 September