Utbildning: Affärsdrivet styrelsearbete

Del 2 (Fullsatt)

Hur äger, styr och leder du ditt bolag i framtiden?

Vill du växa din strategiska förmåga? De flesta bolag som är i utvecklingsfas eller under uppskalning får som naturlig följd ett utökat behov av tydligare ägardirektiv och styrning av verksamheten. Mer fokus behöver läggas på långsiktighet, där strukturerat arbete och en rätt bemannad styrelse blir viktigare.

Du får:

 • Förståelse för vilket värde styrelsearbete kan skapa i ditt/dina bolag
 • Insikter i dynamiken mellan dig som ägare, styrelse och vd
 • Användbara verktyg och dokument som skapar de yttre ramarna för ett väl fungerande styrelsearbete

YEoS erbjuder nu tillsammans med Mattias Nordin från GBA Great Business Advisory en fjärde vässad omgång av den tredelade utbildningen ”Affärsdrivet styrelsearbete”, till ett kraftigt rabatterat pris om 2495 kr ex moms (ord. pris 10 300 kr). Utbildningen riktar sig till dig som redan har etablerat en styrelse, eller har nyfikenhet på hur ditt framtida bolagsbyggande kan vässas genom styrelsearbete.

Utbildningen leds av Mattias Nordin, professionell styrelsearbetare med ett tiotal uppdrag som ledamot och/eller ordförande i små- och medelstora bolag. Mattias har en bakgrund som entreprenör och själv drivit upp ett bolag till 100 MSEK i omsättning.Under fyra år på Grant Thornton har Mattias varit rådgivare till ett flertal entreprenörer inom frågor som rör styrelsearbete, ägarstrukturer och ökad lönsamhet.


”Det fanns en del insikter som blev riktiga game changers för mig. Detta har varit oerhört värdefullt och jag är oerhört tacksam!” 

 

Tre utbildningstillfällen och ett intro

Utbildningen sker digitalt mellan kl.15.30-19. Antal platser är begränsat till 15 deltagare, och du förväntas närvara alla tillfällena för att få ut mesta möjliga och för att bidra till gruppdiskussioner.

15 april kl 15.30-19.00. del 1
20 maj kl 15.30-19, del 2
16 juni kl 15.30-19, del 3

Del 1: Förutsättningar för ett Affärsdrivet styrelsearbete

 • Ägarviljans koppling till styrelsearbetet
 • Vilka förutsättningar behöver vara på plats för att styrelsen skall vara effektiv?
 • Hur kommer du igång med styrelsearbetet
 • Formalia och god styrelsesed

Del 2: Styrelsearbetet i praktiken

 • Hur organiseras styrelsearbetet rent praktiskt?
 • Vilka frågeställningar har styrelsen på sitt bord?
 • Hur fördelas ansvaret mellan ägare, styrelse och vd i praktiken?
 • Ordförandes och ledamöternas ledarskap
 • Gruppdynamik

Del 3: Strategiarbete och olika styrelseformat

 • Strategiarbetet i praktiken
 • Rollspelet mellan ägare, styrelse och vd i den strategiska utvecklingen
 • Styrelsens sammansättning och valberedning
 • Alternativa format för styrelsearbetet

”Jag har förstått vikten av ansvar, processledning samt gruppdynamik och har fått mycket bra tips och saker som vi bör jobba med mer aktivt. Framförallt fördelning mellan ägare, styrelse och ledning.”

 

Mattias Nordin från Great Business Advisory

 

Information

Startdatum
20 May