Utbildning: Affärsdrivet styrelsearbete

Mattias Nordin från Great Business Advisory

Väx ditt bolag med ett affärsdrivet och professionellt styrelsearbete

Har du börjat fundera över hur du kan vässa ditt styrelsearbete – eller står du inför att etablera en styrelse där du vill sätta en professionell ram från start?
Hösten 2020 håller YEoS tredje upplagan av utbildningen Affärsdrivet styrelsearbete, som ger dig både konkreta råd, användbara strukturer och dokument/mallar för att ta ditt bolag till nästa nivå.

De flesta bolag som är i utvecklingsfas får som naturlig följd ett utökat behov av tydligare styrning av verksamheten genom strategier kopplat till ägarnas vilja och vision. Mer fokus behöver läggas på̊ ordning och reda, långsiktiga strategier och strukturerat arbete. I detta läge blir en en rätt bemannad styrelse med rätt fokus viktigare.

”Utbildningen var en jättebra startpunkt för vårt bolag, vi har börjat växa ur pyjamasen. Nu har jag ett annat underlag för att vara tydlig och kan tuta och köra”

Boka din plats här

Vänligen kolla i din kalender att du kan närvara samtliga tre datum (22 sep, 20 okt och 24 nov) innan du bokar din plats.

Mer om upplägget

Utbildningen sker i Stockholm och består av tre delar under ledning av Mattias Nordin från Great Business Advisory. Kostnad 1995kr exkl. moms, lättare förtäring ingår. Varje pass hålls mellan kl 15.30-19.00 inkl. lättare middag samt med möjlighet till efterföljande AW. Upplägget bygger på konkreta exempel från verkligheten i styrelserummet, där ren teori varvas med öppna diskussioner och reflektioner. För att öka affärsnyttan kommer du att mellan varje träff få med dig konkreta uppgifter att lösa.

Enbart medlemmar i YEoS/Forever YEoS kan delta och antal platser är begränsat till 15 deltagare, vi tillämpar först till kvarn.

Mattias Nordin har en bakgrund som entreprenör och själv drivit upp ett bolag till 100 MSEK i omsättning. Han är idag professionell styrelsearbetare på heltid, med drygt tio uppdrag som ledamot och eller ordförande i små och medelstora bolag. Under fyra år på Grant Thornton har Mattias varit rådgivare till ett flertal entreprenörer inom frågor som rör styrelsearbete, ägarstrukturer och ökad lönsamhet.

 

Innehåll

Tisdag 22 september: Del 1) Förutsättningar för ett affärsdrivet styrelsearbete

 • Ägarviljans koppling till styrelsearbetet
 • Vilka förutsättningar behöver vara på plats för att styrelsen skall vara effektiv?
 • Hur kommer du igång med styrelsearbetet?
 • Formalia och god styrelsesed

Tisdag 20 oktober: Del 2) Styrelsearbetet i praktiken

 • Hur organiseras styrelsearbetet rent praktiskt?
 • Vilka frågeställningar har styrelsen på sitt bord?
 • Hur fördelas ansvaret mellan ägare, styrelse och vd i praktiken?
 • Ordförandes och ledamöternas ledarskap
 • Gruppdynamik

Tisdag 24 november: Del 3) Strategiarbete och olika styrelseformat

 • Strategiarbetet i praktiken
 • Rollspelet mellan ägare, styrelse och vd i den strategiska utvecklingen
 • Styrelsens sammansättning och valberedning
 • Alternativa format för styrelsearbetet

Vad säger tidigare kursdeltagare?

”Jag tar med mig ett flertal bra konkreta case och exempel på praxis och hur andra gör. Bättre koll på bolagsstyrning. Idéer till förbättringar i egen styrelse.”

“Det fanns en del insikter som blev riktiga game changers för mig. Detta har varit oerhört värdefullt och jag är oerhört tacksam!”

“Jag har förstått vikten av ansvar, processledning samt gruppdynamik och har fått mycket bra tips och saker som vi bör jobba med mer aktivt. Framförallt fördelning mellan ägare, styrelse och ledning.”

Information

Startdatum
22 September