YEoS årsstämma 2022

Kallelse till stämma för YEoS

Som medlem i föreningen Young Entrepreneurs of Sweden välkomnas du till digital årsstämma för YEoS. Styrelsen och kansliet har förberett sig på att gå igenom det gånga året samt en kort framåtblick. Vi kommer även att välja ny styrelse, där valberedningen gjort ett gediget arbete för att hitta kandidater som vill ta YEoS som organisation vidare. Kallelse med länk till årsstämman skickas ut via mejl!

Tid: torsdag den 5 maj kl.16-18, länk delas via mail samt i slutna Facebook-grupper.
Plats: Stämman kommer att hållas digitalt via Zoom
Regler för deltagande: video skall vara påslagen.

Medlemmar i YEoS och alumner i Forever YEoS är välkomna, enligt föreningens stadgar är enbart medlemmar i YEoS röstberättigade.

Välkommen!

DOKUMENT

 

Information

Startdatum
05 May