YEoS Feedback Forum

Feedback Forum: Vilken utmaning vill du få andras perspektiv på?

Feedback Forum bygger på att deltagare sätts samman i små grupper, för att diskutera praktiska lösningar på sina utmaningar. För att vi ska ha möjlighet att förbereda skarpa grupper vill att du i anmälan kort beskriver din verksamhet och den utmaning du önskar få hjälp med.

Anmäl dig senast 7:e oktober


Exempel på frågor du kan lyfta
Allt som rör ditt entreprenörskap – bolagsmässiga som privata tillväxtutmaningar som du ser vill få andras perspektiv på. Expansion till nya marknader, finansiering/likviditet, ledarskap, att hantera relationer till anställda, ägarfrågor, likväl som personliga utmaningar; motivation, ensamhet, stress etc.

Tid: Fredag 9 oktober kl.13-16:30
Plats: Zoom – länk skickas till din kalender efter anmälan
För vem: För dig som medlem i YEoS/Forever YEoS
Övrig info: Mötet är kostnadsfritt. Anmälan krävs.

Information

Startdatum
09 October