Om processen att hantera chock och sorg – gästartikel av Alexander Holmberg

Postat den 15 februari, 2024

GLÖM INTE BORT DIG SJÄLV.

Att hantera förlusten av någon nära är en av de mest utmanande erfarenheter vi kan stöta på i livet. Tragiska händelser i livet påminner oss om vikten av att förstå och navigera genom sorge- och chockprocesserna.

I denna övergripande artikel kommer vi att utforska de olika stegen i dessa processer och ge råd om hur man kan hantera förlust, både som individ och som ledare inom en organisation.

SORGEPROCESSENS FASER

Sorgeprocessen, ofta refererad till som sorgens fem faser av Elisabeth Kübler-Ross, hjälper oss att förstå och identifiera vad vi kan uppleva när vi sörjer. Dessa faser är:

 1. Förnekelse: En skyddsmekanism som hjälper oss att hantera den initiala chocken av förlusten.

 2. Ilska: Ilska kan riktas mot en själv, andra, en högre makt, eller till och med den som har gått bort.

 3. Förhandling: Att försöka förhandla sig tillbaka till hur livet var innan förlusten.

 4. Depression: En djup sorg över det som har förlorats. Detta kan vara en period av isolering och ensamhet.

 5. Acceptans: Att acceptera verkligheten av förlusten. Det betyder inte att man är “ok” med vad som hände, men man börjar hitta sätt att leva med det.

CHOCKPROCESSENS FASER

Chock är en omedelbar reaktion på en oväntad och smärtsam händelse. Chockprocessen kan inkludera:

 1. Fysisk reaktion: Däribland darrningar, andnöd, eller illamående.

 2. Förnekelse: Liksom i sorgeprocessen, en oförmåga att acceptera vad som har hänt.

 3. Gradvis acceptans: Början på att förstå och acceptera händelsen.

 4. Anpassning: Att anpassa sig till livet efter händelsen.

HANTERA SORG OCH CHOCK

Att hantera sorg och chock kräver tid, tålamod och stöd. Här är några tips:

 • Tillåt dig själv att sörja: Det finns inget “rätt” sätt att sörja på. Alla upplever och uttrycker sorg på sitt sätt.

 • Sök stöd: Prata med vänner, familj, eller sök professionell hjälp.

 • Ta hand om dig själv: Ät hälsosamt, sov tillräckligt, och försök att vara fysiskt aktiv.

 • Skapa en ritual: Att hedra minnet av den bortgångne kan hjälpa i sorgeprocessen. Det blir också en plats att återkomma till; genom att återskapa ritualen eller platsen.

SOM LEDARE: ATT HANTERA FÖRLUST INOM ORGANISATIONEN

Som ledare är det viktigt att hantera förlusten på ett sätt som stödjer de anställdas välbefinnande. Här är några riktlinjer:

 • Kommunicera öppet: Informera teamet om förlusten på ett respektfullt och känsligt sätt.

 • Erbjud stöd: Tillhandahåll resurser för sorgbearbetning, såsom tillgång till psykologstöd.

 • Var flexibel: Ge de anställda utrymme och tid de behöver för att sörja.

 • Skapa en minnesstund: Att samla kollegorna för att dela minnen kan vara en kraftfull del av sorgeprocessen.

Förlusten av en ung man till en ovanlig sjukdom är en påminnelse om livets skörhet. Genom att förstå sorge- och chockprocesserna kan vi hitta vägar att hantera vår smärta och stödja varandra genom svåra tider. Som individer och som ledare har vi möjlighet att skapa en miljö där sorg och återhämtning kan ske på ett hälsosamt sätt.

FÖRSTÅ VAR DU BEFINNER DIG I PROCESSEN

 1. Reflektion: Ta dig tid att reflektera över dina känslor och reaktioner. Skriv ner dem om det hjälper. Ibland kan det ge en klarare bild av var du står.

 2. Kännedom om faserna: Att ha kunskap om de olika faserna i sorge- och chockprocessen kan hjälpa dig att identifiera tecken på var du befinner dig. Kom ihåg att dessa faser inte nödvändigtvis följer en linjär ordning.

 3. Sök återkoppling: Prata med någon du litar på om dina känslor och erfarenheter. Ibland kan en utomstående perspektiv ge insikt om var du befinner dig i processen.

ATT INTE GLÖMMA BORT SIG SJÄLV

 1. Sätt gränser: Lär dig att säga nej till saker som dränerar din energi och ja till saker som ger dig energi och glädje.

 2. Prioriterasjälvvård: Se till att dina grundläggande behov – såsom sömn, näring och fysisk aktivitet – är uppfyllda.

 3. Tillåt digsjälv att Känna: Acceptera dina känslor utan att döma dem. Det är okej att inte vara okej.

TA HAND OM DIG SJÄLV

 1. Skapa rutiner: Struktur kan ge en känsla av normalitet och kontroll. Försök att upprätthålla enkla dagliga rutiner.

 2. Hitta utrymme för glädje: Engagera dig i aktiviteter som gör dig glad, även om det bara är för en kort stund.

 3. Sök professionell hjälp: Om du känner att du inte ser en väg ut, kan det vara dags att söka hjälp från en psykolog eller terapeut.

HANTERA NEGATIVT TÄNKANDE

 1. Utmana dina tankar: När du märker negativa tankar, fråga dig själv: “Är detta sant? Finns det ett annat sätt att se på detta?”

 2. Praktisera tacksamhet: Att dagligen notera saker du är tacksam för kan skifta fokus från det negativa till det positiva.

 3. Mindfulness och meditation: Dessa praktiker kan hjälpa dig att bli mer medveten om dina tankar och känslor och lära dig att förhålla dig till dem på ett mer balanserat sätt.

Slutligen. När vi är med om en traumatisk händelse, som att någon nära går bort; så är det naturligt att känna många olika typer av känslor. En del har behov av att vara arga, andra att vara ledsna. En del blir glada och andra kan plötsligt skratta. Det viktiga är att vara medveten om att du har ditt sätt att reagera på och det är ok.

Ta hjälp och gå inte ensam med en långvarig sorg.

Var denna artikel intressant?

Läs mer om Alexander Holmbergs perspektiv kring ledarskap, fler tankeväckande artiklar eller spana in en av de mer substansfyllda poddarna kring coachning.

➡️ Läs mer på alexanderholmberg.com