En värdegrund som får entreprenörer och YEoS som organisation att växa

Att bygga värdefulla relationer med andra likasinnade unga entreprenörer var anledningen till att YEoS grundades 2008. Den utveckling som skett under åren är slående; varm vänskap, otroliga företagsresor och stöttning i med- som motgång. Idag finns många av våra tidiga medlemmar i alumni: Forever YEoS, medan vi hälsar nya medlemmar välkomna varje vecka.

För att YEoS ska vara fortsatt relevant så är det upp till oss alla att skapa den kultur vi själva och nätverket mår bra av. En kultur som inkluderar och respekterar andra oavsett kön, hudfärg och storlek på framgång. Genom att vara en plats där du som medlem trivs kan vi attrahera nästa generation entreprenörer. Tillsammans kan vi sikta högre, skratta mera, och drömma större!

YEoS 10 grundprinciper

 1. Ge för att ge utan att förvänta dig något tillbaka.
 2. Visa öppenhet och nyfikenhet och inkludera de du inte känner.
 3. Du har själv ansvar för din egen delaktighet och närvaro.
 4. Acceptera olikheter och respektera andras integritet.
 5. Behandla andra som de vill bli behandlade.
 6. Du är alltid välkommen att ta initiativ och bidra med dina kunskaper, tankar och tid. När vi skapar saker tillsammans uppstår nya möjligheter, nya relationer och stora värden.
 7. Ta ansvar för din omgivning och lämna varje plats lite bättre än du fann den.
 8. Stå för dina löften. Säg hellre nej än att ställa in sent och lämna andra i kläm. Du är i alla lägen en ambassadör för YEoS och förebild för den generation som kommer.
 9. Förvalta vårt arv och bidra till något större än dig själv.
 10. Var stolt över YEoS, ditt medlemskap och de medlemmar som du delar nätverk med. Vi strävar efter att vara varandras bästa stöd, bollplank och hejaklack.

Det här är YEoS: sharing – caring – daring!

Styrkan i YEoS som nätverk är summan av kvaliteten på de relationer som byggs. Ditt yttersta bidrag som medlem i YEoS är vara en aktiv del i skapandet av den gemenskap som gör oss till Sveriges varmaste, utvecklande och mest personliga entreprenörsnätverk. Som medlem i YEoS är du ambassadör för nätverket, och förväntas med det vara en god förebild i alla lägen.

Sharing

Var generös med dina erfarenheter – våra samlade lärdomar och motgångar är värdefulla för varandras utveckling och framgång. Våga vara öppen med dina drömmar, rädslor och idéer och du får en grund till djupare relationer. YEoS blir vad vi gemensamt gör det till, genom att vara en aktiv medlem kan du förvänta dig samma sak av andra – så använd dina insikter, idéer och relationer för att berika varandra.

 • Vi delar med oss av varandras erfarenheter och kunskap.
 • Vi hjälper varandra att lyckas och växa som entreprenörer och människor.
 • Vi ställer gärna upp och hjälper andra i nätverket.
 • Vi är öppna med våra drömmar, rädslor och idéer.

Caring

Våra olikheter berikar – vi hjälper varandra framåt och respekterar varandra oavsett bakgrund, ålder eller kön. Genom öppenhet och omtanke tillåter och uppmuntrar vi varandra att vara sanna och genuina, såväl i framgång som motgång. Din vilja att lära känna andra medlemmar och verka som förebild för den generation som kommer är viktig. Gör ditt avtryck ansvarsfullt, och lämna varje plats lite bättre än du fann den – både som representant för dig själv, ditt bolag som för YEoS som organisation.

 • Vi bryr oss om varandra och stöttar och utmanar varandra att växa som människor och entreprenörer.
 • Vi tar initiativ att ta kontakt med varandra i nätverket och bygga nära relationer.
 • Vi tillåter och uppmuntrar varandra att vara sanna och genuina. Med både framgång och motgång.
 • Vi bryr oss om alla medlemmar, oavsett ålder, kön, bakgrund, omsättning eller verksamhet.

Daring

Vi vågar utmana våra fördomar, ifrågasätter vedertagna sanningar och hittar nya lösningar – detta gäller både oss själva som andra medlemmar, liksom strukturer i samhället. Genom att vara modiga och utmana varandra till öppenhet och att gå utanför vår trygghetszon så tar vi oss själva och vårt entreprenörskap till nästa nivå – som en trygg plattform för Sveriges framtida stora företagsledare och samhällsbyggare att verka från.

 • Vi vågar gå utanför vår trygghetszon vad gäller sätt att tänka, hur vi agerar och vad vi gör.
 • Vi utmanar varandra att växa främst som människor men även som entreprenörer.
 • Vi vågar utmana våra fördomar och testa nya saker.
 • Vi ifrågasätter gamla regler och normer och accepterar inte status quo. Vi hittar nya vägar på gamla och nya problem.

Ditt medlemskap är en värdehandling

Våra 10 grundprinciper är framtagna för att tydliggöra vad du som medlem kan förvänta dig av andra – och vad vi förväntar oss av dig. Ditt medlemskap är som ett körkort: en värdehandling som skall vårdas. Som medlem i YEoS är det ditt ansvar att efterleva våra värderingar och stadgar. I YEoS stadgar www.yeos.se/stadgar statueras att medlemmar som ej följer nätverkets värderingar kan få en varning eller uteslutas.

Vad händer om någon begår ett övertramp?

Medlemmar som bryter mot våra grundprinciper där följden blir att andra medlemmar eller YEoS varumärke påverkas negativt kan vänta sig påföljder. Ett första steg är en varning, i upprepade eller grova fall kan beslut tas om uteslutning. Om du skulle råka ut för en kränkning i YEoS-sammanhang så vill vi gärna veta detta. Du kan välja att vara anonym men för kunna åstadkomma förändring underlättar det ju mer fakta vi får.

Whistleblower!

> Jag vill rapportera en kränkning till YEoS disciplinnämnd anonymt via formulär.
> Jag vill kontakta enskild representant i disciplinnämnden; Frida Åhlén, frida.ahlen@alwaysonmedia.se, 073–837 37 68 02 eller Herman Strandh, herman.strandh@yeos.se, 073-062 95 13.

Vad är en kränkning?
Att kränka någon är att behandla en person nedsättande i ord eller handling, eller att göra ingrepp i dennes rättigheter eller frihet. Synonymer är förödmjuka, skymfa och såra. Kränkning kan vara en brottslig handling.

Skäl för varning eller uteslutning:

 • Handlingar som kan skada andra människor, YEoS medlemmar och/eller YEoS som organisation.
 • Kränkande eller respektlöst beteende, sexuella trakasserier såsom tafsande, ofredande, oönskade närmanden, kränkande ord, eller beteende som går över gränsen för vad den andra personen är bekväm med eller gett samtycke till.
 • Brottsliga handlingar

Mer information


Guldpartners