Starta bolag tillsammans med någon? Så får du samarbetet att fungera!

Postat den 21 oktober, 2021

Det finns många fördelar med att driva bolag tillsammans med någon: du har någon att fira framgångar och tackla motgångar med. Ni har delat ansvar över den risk en tar när man startar och driver bolag. Ni kan komplettera varandras egenskaper och har man tur blir 1+1=3. Men att driva bolag tillsammans är inte alltid en dans på rosor och precis som i alla relationer kan det uppstå motgångar, konflikter och förändrade förutsättningar. Därför är det viktigt att göra förarbetet noggrant och investera i att lära känna varandra på riktigt innan ni slår era huvuden ihop även på papperet!

10 tips som minskar risken att misslyckas

Tillsammans med våra partners SEB, Almi och Grant Thornton har YEoS under de senaste tre åren träffat över 700 kvinnliga som har eller drömmer om att starta bolag. Under YEoS sjuttonde upplaga av våra uppskattade frukostar för kvinnliga entreprenörer, delade entreprenörerna Marielle Isaksson, grundare GlossGods och Boontariga Pipatanangura, grundare Workmint och Consano, med sig av sina erfarenheter från att driva bolag både själva och tillsammans med andra. I denna artikel har vi sammanställt tio tips att ta med sig in i potentiella co-founderskap!

1. Fundera på varför du vill ha en co-founder

Var tydlig med dig själv gällande anledningen till att du vill driva bolag med någon annan. Är det för att du behöver kompletterande kunskaper, någon att bolla med, för att du inte klarar det ensam? Eller är det orsaken till att du inte vågar göra det själv? Rannsaka dig själv och skaffa en co-founder av rätt anledningar. Fundera också vilka alternativen till en co-founder skulle kunna vara för att lösa dina eventuella utmaningar. Det är svårare att ändra på sen.

2. Lär känna varandra på djupet och var transparenta

Lär känna varandra på riktigt, på ett personligt plan. Det är sällan så kritiskt att starta ett bolag att man inte först kan investera i att förstå varandras mål, visioner och framförallt grundvärderingar. Vilka är ni som människor? Går era värderingar och synsätt ihop?  Se till att allting kommer upp på bordet – både det som är bra och dåligt. Dela med varandra om misslyckanden (som ofta är lärorika!), framgångar, bra- och mindre bra egenskaper hos er själva. Ta referenser på varandra och se till att ingenting glöms bort eller döljs. Om en potentiell partner verkar dölja något kanske ni inte är rätt match för varandra.

3. Hitta era roller

Brainstorma något ihop, kanske lanseringen av er nya business. Hur ska den gå till och vem ska göra vad? Att fundera kring något som är på riktigt gör att man snabbt kan notera hur man kompletterar varandra, om man tänker likt eller olikt och var man inte håller med den andra. Kanske kan det leda till diskussion? Provbråka innan – hur hanterar ni situationer där ni är oense?

4. Din magkänsla 

Helheten ska kännas härlig. Tänk på att ni ska arbeta tätt ihop – att driva bolag tillsammans kan jämföras med att ha delad vårdnad med ett barn. Är det här någon som du kan tänka dig skaffa barn med? Föreställ dig en rekrytering: vad är viktigt för dig och bolaget? Vilka egenskaper behövs? Hur borde en person komplettera dig?

5. Skriv avtal och uppdatera kontinuerligt

Det kan vara tråkigt att skriva avtal och prata om hur man ska hantera olika worst-case-scenarios när allt känns bra och man bara vill komma igång. Men det är en billig investering (både penga- och tidsmässigt) inför framtiden. Skriv aktieägaravtal och skapa ett dokument där ni får era ägarviljor på pränt. Prata igenom mål, vision och strategier. Vart vill vi? Vad känner vi kring exit? Vad händer vid konflikter?

6. Förväntningar på varandra. Sätt värde på allt.

Var tydlig med era respektive förväntningar på varandra och se till att ni förstår varandra. Vad betyder 100 procent commitment för dig? Vad betyder det för din partner? Vad är värdet per investerad arbetstimme? Ska ni äga lika mycket?

7. Revidera förväntningar, mål, visioner och ägarviljor på årsbasis

Precis som bolaget kan ändras så kan även livet. Vi är alla människor och dynamiska varelser. Sätt er ned och utvärdera samt revidera era ägarviljor och målsättningar. Hur ser det ut idag? Hur mycket tid har respektive person nu? Var ärlig!

8. Släpp inte ägarandelar för lätt

Det finns fördelar med att vara både många och få – men tänk på att ju fler ägare desto fler viljor att hantera och jämka mellan. Många äger hellre en liten del av en stor kaka än en hel liten kaka – men var noggrann med vem du ger ägarskap till och gör det av rätt anledningar. Ta aldrig in en delägare när du befinner dig i kris, då är risken stor att du agerar från fel “plats”.

9. Ta hjälp från externa parter! 

Det är aldrig dumt att ta hjälp – men välj vilka du frågar om råd. Kontakta personer/företag som har kunskap om det du/ni vill göra. När man ingår partnerskap kan man kontakta YEoS partners Grant Thornton, Almi eller SEB för rådgivning och guidning i hur man går tillväga i olika steg.

10. Skapa en god relation till banken tidigt

När ni startar bolag tillsammans, investera tid i att hitta en bankkontakt som du/ni klickar med och som ni kan få stöd av nu och i framtiden. Det kan spela stor roll vid exempelvis framtida lån, avtal och liknande.

 

Vad är YEoS Frukost för Kvinnliga Entreprenörer? 

YEoS Frukostar för Kvinnliga Entreprenörer är ett initiativ som syftar till att bidra med inspiration, förebilder och nätverk till de kvinnor som driver eller drömmer om att bygga bolag. Varje frukost bjuder på samtal med likasinnade, inspirerande storys från kvinnliga YEoS-medlemmar som delar med sig av sina entreprenörsresor samt frågestunder och nätverkande. Frukostarna anordnas av YEoS i samarbete med SEB, Almi och Grant Thornton.