YEoS Xcel – Nytt forum för YEoS entreprenören

Postat den 18 oktober, 2022

Maxa kraften i YEoS. Nu lanserar vi nytt forum för erfarenhetsutbyte och feedback!

Xcel är ett djupdykande och löpande bollplank, där du tillsammans med andra medlemmar djupdyker i varandras problem och utmaningar. Grupperna består av 5-6 medlemmar som träffas minst sex gånger under ett år. Allt som diskuteras inom gruppen är högst konfidentiellt och skyddat av ett sekretessavtal. Grupperna är skräddarsydda och ingen konkurrens eller joint ventures finns sedan innan mellan gruppmedlemmarna. Enligt ett givet format maxar vi kraften i YEoS och dra nytta av varandras erfarenheter och nätverk. Piloten med första grupperna sätter igång i november 2022.

 

Anmäl ditt intresse via länken!

Mer om upplägget

Skräddarsydda grupper

  • Varje excel-grupp är skräddarsydd och består av inledningsvis 5-6 personer som matchas mot de andra gruppmedlemmarna.
  • Gruppmedlemmarna skall inte driva konkurrerande verksamhet, vara kollegor eller samarbetspartners.
  • Varje grupp har en sammankallande gruppledare som ansvar för tiden och fördelar ordet. Gruppledaren utses på årsbasis.
  • Utöver gruppledare finns det en mötesledare för varje möte, se mer nedan.
  • Grupperna sätts ihop av kansliet, möjlighet finns att byta grupp om det absolut inte skulle passa.

Möte varannan månad

  • Xcel-mötet sker en gång varannan månad under tre till fyra timmar på valfri plats. Gruppen bokar på eget ansvar in och sköter allt runt omkring samt står för eventuella kostnader i samband med mötet. Nästkommande möte bokas på föregående möte och då spikas ansvarig mötesledare, plats, datum och tid.

Mer info om upplägg per gruppsession och genomförande följer efter anmälan. Nu kör vi!