Möt våra gästföreläsare till kommande utbildning “Aktivt ägarskap”

Postat den 18 februari, 2022

Hur bygger vi bättre bolag?

När YEoS för femte gången tillsammans med Grant Thornton och Great Business Advisory genomför den uppskattade utbildningen i Aktivt ägarskap och affärsdrivet styrelsearbete, så sker det med tre riktigt skarpa gäster. Vi välkomnar Louise Nicolin, Niklas Harging och Johan Hörnberg till varsitt utbildningstillfälle och är laddade till tusen för att se hur nya insikter kommer att skapa bättre strukturer och tillväxt.

Endast tre platser kvar – är du entreprenör i YEoS/Forever YEoS

DEL 1: FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT AFFÄRSDRIVET STYRELSEARBETE (8 mars)

  • Ägarviljans koppling till styrelsearbetet
  • Vilka förutsättningar behöver vara på plats för att styrelsen skall vara effektiv?
  • Så kommer du i gång med styrelsearbetet
Gästföreläsare: Louise Nicolin, tema: ägarnas betydelse för styrelsearbetet
Louise Nicolin arbetar heltid som styrelseledamot sedan 2015, och är idag verksam i flera bolag. Dessförinnan var hon entreprenör och teknikkonsult. Louise är en välrenommerad seminarieledare, som handleder i bolagsstyrning och styrelsearbete. De bolag där Louise arbetar i styrelsen spänner över olika branscher, produkter och tjänster, och är i olika fas av bolagsutvecklingen. Hälften av bolagen är noterade och hälften privatägda, med olika ägarkonstellationer. Det är just utifrån den här erfarenheten som Louise kommer att tala om ägarnas betydelse för styrelsearbetet.Louise är idag verksam i styrelserna för Volati AB, VBG Group AB, Seafire AB, Enzymatica AB, Optinova Ab (Finland) och Atteviks Bil AB. Hon är ordförande i Better Business Worldwide AB och Advisory Board för Ion Design Games AB. 

DEL 2: STYRELSEARBETET I PRAKTIKEN (29 mars)

  • Styrelsens årshjul – hur organiseras styrelsearbetet rent praktiskt?
  • Hur fördelas ansvaret mellan ägare, styrelse och vd?
  • Ordförandes och ledamöternas ledarskap
  • Gruppdynamik
Gästföreläsare: Johan Hörnberg, tema: Vikten av styrelsens ansvar
Johan Hörnberg är partner på Advokatfirman Schjødt i Stockholm och är specialiserad inom insolvensrätt med fokus på bland annat ansvarsfrågor. Advokatfirman Schjødt, tidigare Hamilton Advokatbyrå, är Nordens största advokatbyrå och har under snart 50 år tillhört de ledande i Sverige inom insolvensrätt. Genom åren har byrån hanterat flera av de allra största konkurserna i landet och några av de mest omfattande företagsrekonstruktionerna och anlitas regelbundet som konkursförvaltare, likvidatorer och rekonstruktörer i såväl stora som små uppdrag. Byrån har också stor erfarenhet av att biträda borgenärer och företagens ställföreträdare i samband med olika insolvensrättsliga förfaranden samt att agera ombud i tvister.Vid sidan av sitt arbete med insolvensrätt har Johan stor erfarenhet av att biträda klienter (offentliga och privata företag) i arbetsrättsliga frågor, utredningar av olika slag och tvister i såväl domstol som skiljeförfarande.Johan håller även löpande utbildningar för styrelser och verkställande direktörer inom bland ansvarsfrågor och konkurrensklausuler.”

DEL 3: STRATEGIARBETE OCH OLIKA STYRELSEFORMAT (19 april)

  • Strategiarbetet i praktiken
  • Styrelsens sammansättning och valberedning
  • Alternativa format för styrelsearbetet
Gästföreläsare: Niklas Harging, tema: Hur tar man strategin vidare som vd?
Niklas Harging har genom åren haft ett antal uppdrag som vd och styrelsearbete i olika ägarledda bolag.

Niklas har fem år i rad haft bolag med som DI Gasell och har placerat tre företag, vid nio tillfällen, i Great Place To Works åtråvärda topplista över Sveriges bästa arbetsplatser. 2019 blev han finalist i ”Årets vd” som arrangeras av Motivation.seNiklas kommer senast från en roll som interim vd på Padel United där han genomförde 10 förvärv under 2021. Niklas har även varit vd och delägare för Xtractor Interactive AB (2011-2020) som efter en turnaround med efterföljande intäktstillväxt såldes till det börsnoterade företaget Semcon. Niklas har också arbetat som vd på Business Intelligence-företaget ExOpen Systems AB och har utöver operativa roller bl.a. arbetat i styrelsen för Business Intelligence-företaget Millnet BI AB och varit ordförande i Advisory Board för talboksföretaget Talinspelningar S&S AB.